Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Atletický
Basketbalový
Bedminton
Biblický krúžok
Francúzština pre 7. roč.
Futbalový pre 1. st.
Futbalový pre 2. st.
Gymnastický krúžok
Matematika a ja pre 8. roč.
Matematika a ja pre 6. roč.
Matematika a ja pre 9. roč.
Miništrantský krúžok
Nemčina pre 7. roč.
Nemčina pre 8.- 9. roč.
PC a ja - 4. A
PC a ja - 4. B
PC a ja - 5. roč.
PC a ja - MŠ
PC a ja 6. - 8. roč.
Robotický
Ručné práce
Slovenčina a ja pre 9. roč.- A
Slovenčina a ja pre 9. roč.-B
Spevácky
Šachový
Tanečno - športový mš
Tanečný ZŠ
Výtvarno- kreatívny krúžok pre 1. -5. roč.
Výtvarno - kreatívny "Farbičky"
Zahrajme sa s Cookiem A
Zahrajme sa s Cookiem B

© aScAgenda 2019.0.1165 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.05.2019

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
  Andreja Kmeťa č. 1
  965 01 Žiar nad Hronom
 • sekretariát: +421/45/6732782
  zástupcovia školy: +421/45/6722805
  materská škola: +421/45/6722806
  odhlasovanie obedov: +421/45/6725632

Fotogaléria