Navigácia

Partners

Sobota 15. 12. 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 15.12.2018)
Zajtra (Nedeľa 16.12.2018)
Juliana Dovcová (7.B)
Dorota Krajčiová (2.A)
Hana Libová (3.B)
Ľubomíra Šarköziová (9.A)
Monika Šebeňová (7.A)

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Vážení rodičia!

  Pozývame Vás na celoškolské stretnutie rodičov 12.decembra 2018 /streda/ o 16.00 hod. v školskej jedálni!

  Tešíme sa na stretnutie.

 • Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva

  na svätú omšu venovanú najmä Rodinám s deťmi

  v nedeľu 16. decembra 2018 o 9:30.

  Nácvik bude v sobotu 15. decembra 2018

  od 10:00 do 11:00 v kostole.

  Tešíme sa na Vás všetkých!

 • Predaj stravných lístkov na mesiac január sa uskutoční v našej škole

  11.12.2018 a 12.12.2018 od 6.30 - 14.30 hod.

 • Žiaci deviatych ročníkov si s pánom učiteľom Jozefom Hlinkom v našej škole pripravili Mikuláša pre všetkých žiakov školy. Navštevovali jednotlivé triedy a šírili predvianočnú atmosféru. Nálada bola výborná a najmä mladší žiaci prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli Mikulášovi predviesť všetko, čo dokážu. Mikuláš priniesol veľa dobrôt, ktoré pomáhali rozdávať anjelikovia.

  Obráťme sa s veľkou dôverou k sv. Mikulášovi a poprosme o dobrotu srdca, ktorú tak potrebuje každý z nás, aby svet okolo nás bol lepší a ľudia navzájom láskavejší a tolerantnejší.

 • 3. 12. 2018 pán kaplán Miroslav Sliačan posvätil adventné vence, ktoré priniesli na sv. omšu žiaci všetkých tried. Každé ráno nás v triedach privítajú zažaté sviece, vôňa ihličia a radostná atmosféra očakávania. Zapálenie adventnej sviece je pre nás symbolom, že Vianoce sú predo dvermi. Bolo by dobré, keby sme posvätené adventné vence mali v každej rodine a stretávali sa pri spoločnej modlitbe okolo adventného venca.

 • V našej škole sme sa v utorok ráno zišli na slávení rorátnej sv. omše pri sviečkach. Mnoho žiakov, učiteľov a rodičov sa stretlo ešte za tmy v školskej kaplnke Božieho Milosrdenstva. Rorátne sv. omše nás svojím čarom pripravujú na narodenie Ježiška, na ktorého sa veľmi tešíme. S pribúdajúcim svetlom sme privítali aj „Svetlo“ – Sviatostného Ježiša v našich srdciach. Dúfame, že duchovné prežitie adventu bude požehnaným časom pre celú našu školskú rodinu. Ďalšia rorátna sv. omša bude 11.12.2018. Srdečne Vás pozývame.

 • Najlepšie v krajskom merítku sa umiestnila Základná škola s MŠ A. Kmeťa v Žiari nad Hronom (tzv. cirkevná), ktorá obsadila 16. priečku so známkou 6,7.

  Viac si prečítate na stránke:

  https://ziar.dnes24.sk/nove-rebricky-slovenskych-skol-takto-dopadli-ziarske-zakladky-315126

 • Dňa 1. decembra 20Duchovná obnova pre ženy v našej škole18 sa v našej cirkevnej škole uskutočnila duchovná obnova pre ženy. Pozvanie prijalo 40 žien. Prednášali rehoľné sestry - Zuzana Kubíková, FDC z Trnavy a Jana Pavla Lalíková, FDC z Bratislavy na tému: „Si povolaná byť svätou“. Miestny duchovný – pán dekan Ján Flajžík slúžil sv. omšu a bol k dispozícii pre vysluhovanie sviatosti zmierenia a duchovné rozhovory. Obohatené prednáškami sme sa stíšili pri adorácii Oltárnej sviatosti. Duchovné popoludnie sme ukončili prijatím eucharistického požehnania. Duchovná obnova nás pripravila na vstup do tajomstiev adventu.

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
  Andreja Kmeťa č. 1
  965 01 Žiar nad Hronom
 • sekretariát: +421/45/6732782
  zástupcovia školy: +421/45/6722805
  materská škola: +421/45/6722806
  odhlasovanie obedov: +421/45/6725632

Fotogaléria