Navigácia

Partners

Utorok 20. 3. 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 20.3.2018)
Martina Ivanková (8.B)
Olga Balážová
Zajtra (Streda 21.3.2018)
Ivana Tulipánová (4.A)
Pozajtra (Štvrtok 22.3.2018)
Sarah Mekišová (3.B)
Ela Sedliaková (2.A)

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • V súlade s § 150 ods.5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 518/2010 Z.z. zo 17. decembra 2010, udeľuje riaditeľka školy dňa 21.3.2018 (streda) RIADITEĽSKÉ VOĽNO žiakom 5. - 8.ročníka z dôvodu testovania T9-2018.

  Žiaci sú z obedov odhlásení.

 • Riadny termín: 21. marec 2018 (streda).

  Cieľ testovania: získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z 2. stupňa ZŠ, monitorovať úroveň ich pripravenosť na ďalšie štúdium, poskytnúť školám a odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch.

  Testované predmety:

  • matematika,
  • slovenský jazyk a literatúra.

  Povolené pomôcky: modré guľôčkové pero, kalkulačka, rysovacie pomôcky.

  Nepovolené pomôcky: mobil, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

 • Aj naša škola sa 16. marca 2018 pridala k medzinárodnej oslave Mesiaca frankofónie a frankofónnych hodnôt, ako je tolerancia, solidarita či rešpektovanie kultúrnej rôznorodosti. V spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov francúzštiny - v zastúpení jej riaditeľkou doc. Janou Bírovou- sme pripravili pre našich škôlkarov a prvostupniarov zaujímavé tvorivé aktivity. Pri nich si deti nielenže rozvíjali svoju kreativitu, predstavivosť, zmyslové vnímanie a manuálne zručnosti, ale sa dostali aj do kontaktu s francúzštinou i francúzskou a frankofónnou kultúrou. Pri tónoch francúzskych piesní plnili žiaci na stanovišiach rôzne úlohy, za ktoré získavali body. Niektorí sa prejavili ako dobrí znalci frankofónnych reálií, iní ako skvelí degustátori, ďalší krásne vymodelovali francúzske maškrty, či povyrábali francúzsky minislovníček. A našli sa aj šikovní hľadači pokladu a tanečníci. Tí s najvyšším počtom bodov si napokon zmerali sily pri pretekoch na elektrických autíčkach. To bolo smiechu a rozžiarených detských očí! Každý žiačik odchádzal z akcie nielen s chrumkavým croissantom a vlastnoručne vyrobeným francúzskym minislovníčkom, ale aj dobrou náladou!

 • Riaditeľka školy vyhlásila súťaž o najkrajší návrh na prvú stránku bulletinu, ktorý vydáme pri príležitosti 25. výročia založenia našej školy. Do súťaže sa zapojilo vyše 30 detí. Pani riaditeľka dnes 15.3.2018 ocenila všetky práce, no osobitne sa jej páčil návrh Jakuba Minku z 8.B., ktorý bude aj na prvej stránke časopisu. Ocenila aj práce ďalších žiakov: Karolína Čierťažská z 9.A, Barbora Rajčanová zo 7.A a Viktória Chrobáková z 5.B.

  Všetci si odniesli sladkú odmenu a malú pozornosť.

  Ďakujeme za pekné kresby, ktoré si môžete pozrieť vo vestibule našej školy!

 • Predaj stravných lístkov sa uskutoční v našej škole:

  22.3.2018 od 6.30 - 14.30 hod.

  23.3.2018 od 6.30 - 14.30 hod.

 • Medzinárodný deň frankofónie sa stal oslavou francúzskeho jazyka, solidarity a dialógu medzi kultúrami. Medzinárodná organizácia frankofónie (OIF) na svojej internetovej stránke každý rok zaznamenáva tisíce aktivít vo vyše 80 štátoch pri príležitosti tohto dňa.Do osláv francúzskeho jazyka a kultúry sa v roku 2018 pripája aj Slovensko - Mesiacom frankofónie. Od začiatku do konca marca je pripravených veľa podujatí v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach; jednotlivé akcie sa uskutočnia aj v Žiline a Ružomberku a v Žiari nad Hronom. Mesiac frankofónie pripravuje veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku v spolupráci s ambasádami Belgicka, Bulharska, Kanady, Maďarska, Rumunska a Švajčiarska. Deň francúzskeho jazyka si 20. marca pripomína aj Organizácia Spojených národov. OSN v roku 2010 zaviedla oslavu šiestich svojich oficiálnych jazykov, aby potvrdila viacjazyčnosť a najmä kultúrnu rozmanitosť. Francúzštine, ktorá bola v 19. storočí jazykom diplomacie, patrí aj v súčasnosti stále osobitné miesto v OSN. Francúzština nie je len jeden z oficiálnych jazykov OSN, ale aj jeden z dvoch pracovných jazykov Sekretariátu OSN.Termín Medzinárodného dňa frankofónie sa vzťahuje na 20. marec 1970, keď v nigerskom meste Niamey podpísali zmluvu o založení Agentúry pre kultúrnu a technickú spoluprácu (ACCT), ktorá sa stala základom pre súčasnú Medzinárodnú organizáciu frankofónie (OIF). Na svete existuje približne 900.000 učiteľov francúzskeho jazyka. Spolu s angličtinou je francúzština jediný ja

 • Nech sa páči, video záznam z ATV o podujatí v našej škole:

  https://www.tvziar.tv/news.php?extend.7798

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
  Andreja Kmeťa č. 1
  965 01 Žiar nad Hronom
 • sekretariát: +421/45/6732782
  zástupcovia školy: +421/45/6722805
  materská škola: +421/45/6722806
  odhlasovanie obedov: +421/45/6725632

Fotogaléria